Kennisoverdracht

De eisen vanuit de praktijk veranderen voortdurend, net als de specifieke markteconomische omstandigheden. Om succesvol te zijn, is het dan ook nodig snel en doeltreffend te handelen en beslissingen te nemen op basis van gefundeerde kennis en breed georiënteerde informatie.