Technologie asfaltowe

Nawierzchnie drogowe wymagają zastosowania rozwiązań skutecznych nie tylko w momencie oddania do użytku, lecz również podczas ich dalszego użytkowania. Dotyczy to w szczególności projektowania składu mma, prac związanych z utrzymaniem i konserwacją nawierzchni. Wykwalifikowani specjaliści z TPA w ścisłej współpracy z producentami mma i wykonawcami nawierzchni asfaltowych opracowują badania typu mma dostosowane zawsze do indywidualnych i jednocześnie specjalnych wymagań oraz potrzeb inwestorów.