Dimenzování a údržba dopravních ploch

Podkladem pro plánování rehabilitace, zesílení a rekonstrukce vozovek je posouzení jejich stavu a diagnostika příčin poškození.