Technika i analityka środowiska

Wraz z rosnącą powszechnie świadomością ekologiczną rosną jednocześnie obowiązujące standardy ochrony środowiska. W ten sposób rosną wymagania wobec laboratoriów, które badają przestrzeganie tych standardów.