Zemní práce a zakládání staveb

Pro všechny stavební projekty jsou podstatné přesné znalosti stávajícího podloží. TPA pokrývá tyto základní předpoklady prostřednictvím klasifikace druhů zemin jakož i expertními posudky a doporučeními pro zakládání staveb. Kromě toho provádíme laboratorní zkoušení mechaniky půdy a dozor pozemní a skládkové stavby.