Environmentální technika a analytika

Současné environmentální povědomí zvyšuje platné ekologické normy. To zvyšuje požadavky na laboratoře, které kontrolují soulad s těmito normami.