Wymiarowanie i ocena nawierzchni

Ocena stanu technicznego nawierzchni i prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstawania uszkodzeń stanowi podstawę projektowania remontów, wzmocnień oraz modernizacji nawierzchni drogowych oraz lotniskowych.