Betonska tehnologija

Beton već dugo nije samo klasična mešavina tri komponente, kao što je to nekada bio (dodaci, cement, vazduh). Današnji hightech beton primenjuje se u međuvremenu u gotovo svim segmentima gradnje kao sistem od 6 komponenata. Njegov sastav zatim sopstvenim snagama usklađujemo sa pojedinom namenom.