Оразмеряване и изследване на пътни настилки

В основата на планирането за усилване и реконструкция на пътните конструкции е оценката на тяхното състояние и диагностиката на причините за щетите.