Betonové technologie

Beton už dávno není klasickou směsí tří látek (přísada, cement, vzduch), kterou byl kdysi. Dnešní hightech beton se již používá téměř ve všech oblastech stavebnictví jako směs 6 látek. Jeho složení upravujeme vysloveně pro daný účel použití. Na to, abychom našli optimální recepturu pro individuální potřeby našich zákazníků, nabízíme technickou podporu a provádíme kontroly věrohodnosti, a to již od fáze kalkulace. Zabraňujeme tak zbytečným nákladům a ujišťujeme se, že stavební materiál je optimálně přizpůsoben požadavkům.