Roboty ziemne

Podstawę sukcesu stanowi dokładne rozpoznanie podłoża gruntowego pod obiekty budowlane. Mając to na uwadze, TPA przeprowadza klasyfikacje podłoża, wykonuje ekspertyzy i opracowuje koncepcje dotyczące fundamentowania. Przeprowadzamy badania laboratoryjne właściwości mechanicznych gruntu oraz sprawujemy nadzór nad wykonawstwem robót ziemnych i budową składowisk.