Анализ и инженеринг на околната среда

В следствие на растящото съзнание за опазване на околната среда се изменят в същото време и действащите стандарти и норми във връзка с това. Затова се увеличават и изискванията към лабораториите, които проверяват за спазването им.