Certifikace & Akreditace

Národní společnosti TPA jsou akreditované zkušební a kontrolní orgány akreditované podle ISO 17025 a ISO 17020, příp. podniky certifikovány podle ISO 9001. Rozsah akreditace zahrnuje zkušební a monitorovací postupy v různých odborných oblastech.