Certyfikacja & Akredytacja

Laboratoria TPA posiadają akredytację zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres akredytacji obejmuje metody badawcze i kontrolne w różnych dziedzinach.