Технология за производство и полагане на асфалтови смеси

Пътната инфраструктура изисква настилки, които да съответстват на поставените изисквания – не само в момента на въвеждане в експлоатация, а също и в дългосрочен план. Това зависи преди всичко от рецептата на използваните асфалтови смеси, като се държи сметка и на разходите за запазване и поддръжка.