Technologie asfaltů a asfaltových směsí

Dopravní plochy jakéhokoliv druhu vyžadují zpevnění vyhovující požadovaným kritériím nejen v okamžiku uvedení do provozu, ale také z dlouhodobého hlediska. Především záleží na receptuře použité asfaltové směsi s ohledem zejména na náklady oprav a údržby.