Asfalt- en bitumentechnologie

Elk soort infrastructuur vraagt om een verharding die voldoet aan de gestelde eisen – niet alleen op het moment dat het in gebruik wordt genomen, maar ook op de lange termijn. De asfaltsamenstelling is hiervoor cruciaal, met name met het oog op instandhouding en onderhoud.