Технология на бетона и бетонови работи

Бетонът вече отдавна не е класическата смес от 3 компонента, каквато е бил преди. Съвременният високо технологичен бетон, вече намира приложение в почти всички области на строителството е една система от 6 компонента. Неговият състав се определя от нас конкретно според съответната цел на приложение.