Grond- en funderingswerken

Voor alle bouwprojecten is grondige kennis van de betreffende bouwgrond van cruciaal belang. TPA voorziet in deze basisvoorwaarden in de vorm van bodemsoortclassificering, deskundigenrapportages en funderingsaanbevelingen. Ook het uitvoeren van bodemmechanische laboratoriumonderzoeken en het bewaken van bouwlocaties bij grondwerken en vuilstortontwikkeling behoren tot ons dienstenpakket.