Odborná grémia

Pro úspěch společnosti je důležité množství kompetentních a zkušených pracovníků. Je ceněný jejich odborný názor a spolupráce na mnoha národních i nadnárodních stavebních grémiích pro dopravní infrastrukturu. Zde se nachází seznam komisí, výborů a výzkumných skupin, ve kterých jsou pracovníci TPA aktivními členy.