Gremia

Sukcesem firmy jest różnorodność kompetentnych i doświadczonych pracowników, których opinie i współpraca w licznych narodowych i międzynarodowych gremiach jest szanowana. Poniżej znajduje się lista tych komitetów i grup roboczych, w których aktywnie działają pracownicy TPA.