Istraživanje i razvoj

TPA raspolaže bogatim iskustvom na području tehnologije građevnih materijala te svoj dugogodišnji know-how koristi za različite inovativne i praktične razvojne projekte, kako nacionalnog tako i međunarodnog karaktera.
U svojim istraživanjima TPA se bavi problemima iz građevinske prakse.