Prace badawczo-rozwojowe

TPA dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie technologii budowlanych i wykorzystuje swoje know-how przy realizacji różnego rodzaju innowacyjnych i praktycznych projektów - zarówno w kraju jak i zagranicą. Działalność badawcza TPA jest odpowiedzią na problemy występujące w trakcie realizacji budów.