Техническа петрография

Минералните материали са суровини за много важни строителни продукти. Геоложката оценка на кариери за добив и оптимизиране на методите за разработка от специалисти на TPA са важни предпоставки за успех на всеки строителен обект.