Technická petrografie a mineralogie

Drcené kamenivo představuje surovinu a výchozí materiál pro mnohé důležité stavební produkty. Geologické posouzení nalezišť a návrh postupů zpracování kameniva specialisty z TPA vytváří důležitý základ pro úspěšnou realizaci komplexních stavebních záměrů. Vedle odhadu množství a kvality ložisek a nalezišť patří k úkolům tohoto oboru i geologické posouzení stavenišť nebo skládek.