Tehnička petrografija i mineralogija

Različite frakcije kamena predstavljaju sirovine i izlazne materijale za mnogo važnih građevnih proizvoda. Istu toliku važnost ima i geološko-petrografska ocjena mjesta eksploatacije za uspješnu provedbu kompleksnih građevinskih projekata kao i dug vijek korištenja. Strukturno-geološke snimke nalazišta, kao i interpretacije o stabilnosti do kojih se dolazi na temelju tih snimaka, pomažu kamenolomima u uspješnoj provedbi potrebnih sigurnosnih mjera za redovite poslove i za prestanak rada.