Technische petrografie en mineralogie

Gesteenten/mineralen zijn de grondstof en het uitgangsmateriaal voor veel belangrijke bouwproducten. Net zo belangrijk is de zorgvuldige geologische-petrografische beoordeling van winplaatsen voor het succesvol afwikkelen van complexe bouwprojecten en voor hun gebruiksduur op de lange termijn. Structuurgeologische beschrijvingen van winplaatsen en hieruit afgeleide interpretaties voor de structurele veiligheid ondersteunen de steengroeves bij het realiseren van vereiste veiligheidsmaatregelen voor de lopende werkzaamheden en na beëindiging van de winning.