Tehnička petrografija i mineralogija

Različite frakcije kamena predstavljaju sirovine i izlazne materijale za mnogo važnih građevnih proizvoda. Istu toliku važnost ima i geološko-petrografska ocena mesta eksploatacije za uspešno sprovođenje kompleksnih građevinskih projekata kao i dug vek korišćenja. Strukturno-geološke snimke nalazišta, kao i interpretacije o stabilnosti do kojih se dolazi na temelju tih snimaka, pomažu kamenolomima u uspešnom sprovođenju potrebnih bezbednosnih mera za redovite poslove i za prestanak rada.