Услуги

Нашето обширно ноу-хау в областта на строителството и международното свързване на нашия опит ни правят уникални и ни дават конкурентни предимства пред нашите конкуренти.

Технология за производство и полагане на асфалтови смеси
Технология за производство и полагане на асфалтови смеси

[ ]

Технология на бетона и бетонови работи
Технология на бетона и бетонови работи

[ ]

Техническа петрография
Техническа петрография

[ ]

Анализ и инженеринг на околната среда
Анализ и инженеринг на околната среда

[ ]

Оразмеряване и изследване на пътни настилки
Оразмеряване и изследване на пътни настилки

[ ]

Земни работи и земна механика
Земни работи и земна механика

[ ]