Rozsah výkonů

Naše rozsáhlé know-how v oblasti stavebnictví a mezinárodní vytváření sítí našich zkušeností nás činí jedinečnými a poskytují nám konkurenční výhodu proti našim konkurentům.

Technologie asfaltů a asfaltových směsí
Technologie asfaltů a asfaltových směsí

[ ]

Betonové technologie
Betonové technologie

[ ]

Technická petrografie a mineralogie
Technická petrografie a mineralogie

[ ]

Environmentální technika a analytika
Environmentální technika a analytika

[ ]

Dimenzování a údržba dopravních ploch
Dimenzování a údržba dopravních ploch

[ ]

Zemní práce a zakládání staveb
Zemní práce a zakládání staveb

[ ]