ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЪДЕЩЕТО

TPA като Дружество за осигуряване на качеството и иновации ООД като част на един от най- големите европейски строителни концерни STRABAG SE е център за високи научни постижения в областите „Асфалтови работи“, „Бетонови работи“, „Земни работи“ и „Геотехника“. Като независима организация на лаборатории, TPA има повече от 1.000 служители в близо 15 европейски страни в повече от 130 населени места и с това е едно от най-големите частни дружества с лаборатории в Европа.