Tehnologije budućnosti

TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH (TPA), koji je u sastavu jednog od najvećih europskih građevinskih koncerna STRABAG SE, predstavlja kompetentni centar za tehnologiju građevnih materijala, za asfalt, beton, zemljane radove, geotehniku i ekološku tehniku.