Земни работи и земна механика

За всички строителни проекти от съществено значение са точните познания за земната основа. Затова TPA осигурява изпитвания за класифицикация на видовете почви както и експертни заключения с препоръки за начина на усилване.