Betónové technológie

Betón už dávno nie je klasickou zmesou troch látok (prísada, cement, vzduch), ktorou bol kedysi. Dnešný hightech betón sa už používa takmer vo všetkých oblastiach stavebníctva ako zmes 6 látok. Jeho zloženie upravujeme vyslovene pre daný účel použitia.