Zemné práce a zakladanie stavieb

Pre všetky stavebné projekty sú podstatné presné znalosti existujúceho podložia. TPA pokrýva tieto základné predpoklady prostredníctvom klasifikácie druhov zemín ako aj expertnými posudkami a odporúčaniami pre zakladanie stavieb. Okrem toho vykonávame laboratórne skúšanie mechaniky zemín a dozorujeme pozemné, dopravné aj environmentálne stavby.