Rozsah výkonov

Naše rozsiahle know-how v oblasti stavebníctva a medzinárodné vytváranie sietí našich skúseností nás robia jedinečnými a poskytujú nám konkurenčnú výhodu oproti našim konkurentom.

Technológie asfaltov a asfaltových zmesí
Technológie asfaltov a asfaltových zmesí

[ ]

Betónové technológie
Betónové technológie

[ ]

Technická petrografia a mineralógia
Technická petrografia a mineralógia

[ ]

Environmentálna technika a analytika
Environmentálna technika a analytika

[ ]

Dimenzovanie a správa dopravných plôch
Dimenzovanie a správa dopravných plôch

[ ]

Zemné práce a zakladanie stavieb
Zemné práce a zakladanie stavieb

[ ]