Certifikácia & akreditácia

Národné spoločnosti TPA sú akreditované skúšobné a kontrolné orgány akreditované podľa ISO 17025 a ISO 17020, príp. podniky certifikované podľa ISO 9001. Rozsah akreditácie zahŕňa skúšobné a monitorovacie postupy v rôznych odborných oblastiach.