Technológie asfaltov a asfaltových zmesí

Dopravné plochy akéhokoľvek druhu vyžadujú spevnenie vyhovujúce požadovaným kritériám nielen v okamihu uvedenia do prevádzky, ale aj z dlhodobého hľadiska. Predovšetkým záleží na receptúre použitej asfaltovej zmesi s ohľadom najmä na náklady opráv a údržby.