Construcţii de terasament şi de fundaţii

Orice proiect de construcţii presupune cunoaşterea exactă a terenului de construcţie. TPA îndeplineşte această premisă fundamentală prin clasificarea tipurilor de sol, precum şi prin întocmirea de expertize şi prin formularea de recomandări vizând fundarea. Executăm de asemenea analize de laborator asupra mecanicii solului şi realizăm monitorizarea şantierelor pentru construcţii de terasament.