Odborné grémiá

Pre úspech spoločnosti je dôležité množstvo kompetentných a skúsených pracovníkov. Je cenený ich odborný názor a spolupráca na mnohých národných i nadnárodných stavebných grémiách pre dopravnú infraštruktúru. Tu sa nachádza zoznam komisií, výborov a výskumných skupín, v ktorých sú pracovníci TPA aktívnymi členmi.