Výskum a vývoj

TPA má bohaté skúsenosti v oblasti technológie stavebných materiálov a využíva svoje dlhoročné know-how pre rôzne inovatívne a praktické projekty vývoja na národnej aj medzinárodnej úrovni. Predmetom výskumu TPA sú problémy, ktoré prináša stavebná prax.