Petrografie tehnică

Agregatele minerale constituie materii prime şi materiale brute pentru realizarea a numeroase produse importante din construcţii. Evaluarea geologică a carierelor sau balastierelor şi punerea la punct a tehnologiilor de preparare de către specialiştii de la TPA formează baza esenţială pentru derularea cu succes a proiectelor complexe de construcţii.