Zemné práce a zakladanie stavieb

PPP Projekt A8 Ulm–Augsburg
PPP Projekt A8 Ulm–Augsburg

[ ]

Zlepšenie podložia neúnosnej vrstvy pre výstavbu prepojenia Nowy Tomysl, Poľsko
Zlepšenie podložia neúnosnej vrstvy pre výstavbu prepojenia Nowy Tomysl, Poľsko

[ ]

Závod Audi, Györ, Maïarsko
Závod Audi, Györ, Maïarsko

[ ]

Obnova a rekonštrukcia železniènej trate, Tárnok-Székesfehérvár, Maïarsko
Obnova a rekonštrukcia železniènej trate, Tárnok-Székesfehérvár, Maïarsko

[ ]

Novostavba letiska Berlin-Brandenburg International
Novostavba letiska Berlin-Brandenburg International

[ ]

Obchvat B188 Burgdorf
Obchvat B188 Burgdorf

[ ]