Školenia

Požiadavky praxe, rovnako ako špeciálne podmienky trhového hospodárstva, podliehajú stálym zmenám. Aby sme boli úspešní, vyžaduje sa rýchle, suverénne konanie a rozhodovanie na základe fundovaných vedomostí a širokých informácií.