Environmentálna technika a analytika

Súčasné environmentálne povedomie zvyšuje platné environmentálne normy. To zvyšuje aj požiadavky na laboratóriá, ktoré kontrolujú súlad s týmito normami.