Dimensionarea şi evaluarea suprafeţelor de circulaţie

Baza elaborării de proiecte pentru înnoirea, consolidarea şi transformarea carosabilelor o constituie aprecierea stării acestora şi diagnosticarea cauzelor care au determinat deteriorările.