Dimenzovanie a správa dopravných plôch

Podkladom pre plánovanie rehabilitácie, zosilnenie a rekonštrukcie vozoviek je posúdenie ich stavu a diagnostika príčin poškodenia.