Technológie pre budúcnosť

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. (TPA) je súčasťou koncernu STRABAG SE, jedného z najväčších európskych stavebných koncernov, kde plní úlohu technologického kompetenčného centra stavebných hmôt pre asfaltové zmesi, betón, zemné práce a geotechniku.