Asfaltna i bitumenska tehnologija
Betonska tehnologija
Tehnička petrografija i mineralogija
Ekološka tehnika i analitika
Pavement Engeneering i Pavement Management
Zemljani radovi i temeljenje