Technologie asfaltů a asfaltových směsí
Betonové technologie
Technická petrografie a mineralogie
Environmentální technika a analytika
Dimenzování a údržba dopravních ploch
Zemní práce a zakládaní staveb